Eesti РусскийEesti Keele Suhtlemiskool

Koolitusluba:
6703 HTM -  kehtiv 30.12.2017

Meie kontaktandmed:
Võru 11, II korrus
13612 Tallinn
koduleht: www.kursus.ee
tel / faks : 6 35 14 24
                    52 75 005

Asusime Tallinnas, Lasnamäe II mikrorajoonis. Meie lähedal on Lindakivi kultuurikeskus, Kotka kauplus. Samas majas asuvad mitmed laste huvikoolid ja -ringid, ning Laagna Ramatukogu. Sissepääsu kooli leiate siseõue kaudu minnes ( orientiiriks 7 kaske). Ukse kõrval on klaasist uksega teadetetahvel.

Eesti Keele Suhtlemiskool
 koolitusluba 6703 HTM -  kehtiv 30.12.2017
Meie kontaktandmed:


koduleht: www.kursus.ee
tel / faks : 
                    52 75 005MTÜ Eesti Keele Suhtlemiskool on  asutatud 1998.aastal.
Eesti Keele Suhtlemiskool omab Haridus- ning Teadusministeeriumi koolitusluba,
mis annab õppijatele võimaluse kasutada kõiki praegu jõusolevaid tagasimaksevõimalusi.
Meie neljas koolitusluba on 6703 HTM ning kehtib 5 aastat.
     
 
 
 
                   Pihlakas - kodukolde kaitsja.  
Kuni 2001. aastani töötasid firma asutaja,praegu kooli juhataja Inge Krjukov ning õppelajuhataja Virve Sorokina Eesti Keelekeskuses, Tallinna Riigikeelekeskuses ning Haridustöötajate Koolituskeskuses õpetajate- metoodikutena.

Kõikidel meie õpetajatel on filoloogiline kõrgharidus.Enamus õpetajatest on eesti filolooogid, on ka vene filolooge  ning juriste.

Õpetajad on läbinud eesti keele kui võõrkeele ja eesti keele kui teise keele täiskasvanute õpetajakoolituse PHARE eesti keele õppe programmi raames, aga ka erinevatel kursustel ja seminaridel Taanis, Soomes ning isegi Venemaal.

Meie õpetajad tegelevad täiskasvanutele eesti keele ning Eesti Vabariigi seaduste õpetamisega juba 1993.aastast alates, mõned isegi veel varem.                                              

Kooli head mainet on hoidnud üleval Maia Pullerits, Krista Põder, Maimu Kuusk, Hoide Sikk, Helge Kubo, Laine Soosaar jt.

Meie õpetajad valdavad ka ise mitmeid võõrkeeli: vene, soome,inglise,saksa .ungari jt

Oleme osalenud mitmetes suurtes keeleõppeprojektides ( näit. 2-aastane projekt Tallinna ja Harjumaa politseiteenistujatele ning päästeametnikele;koolide direktoritele ning õpetjatele; lasteaedade juhatajatele ja lasteaiaõpetajatele,noortele emadele jne).

Keele õpetamisel kasutame erinevate meetodite kogumit, lähtudes keeleõppe grupist.
Väga hästi töötab  Maia Pulleritsu süsteem kasutada eesti keele grammatika  õpetamisel eesti ning vene keele võrdlevat grammatikat.
 
Maimu Kuusk   oskab haarata just päris 0-st alustavaid keeleõppijaid ning teha neile selgeks grammatika.
Ta on ka edukas EV seaduste õpetaja.

Kõik me oleme võimelised õpetama nii eesti keelt kui ka EVseadusi.
Küllap on meil õppijate eksamile ettevalmistamine olnud edukas, sest siia tullakse tihti kindla sooviga
valmistuda just eksamiks. See teeb meie õpetajate töö eriti raskeks, sest tihti valib õppija taseme,mis
ei  vasta ta teadmistele. Järjepidev õpe õigesti valitud grupis annab parima tulemuse. 
Korraldame keeleõpet ka läbi klubilise tegevuse, mis on tõhus just erialakeele täiendamiseks ning annab  
võimaluse keelepraktikaks. 

Edukas on olnud meie osalemine erinevates EV  seaduste tundmise õpetamise projektides, millest viimane lõppes 2014.aasta detsembris.Meil on oma õpetamise süsteem ning materjalid.

Kooli juhataja Inge Krjukov on enne oma kooli avamist töötanud õpetaja - metoodikuna Eesti  Keelekeskuses,Tallinna Riigikeelekeskuses ning  Tallinna Haridustöötajate Koolituskeskuses.

Ta on olnud Tallinnna munitsipaalkoolide õpetajate anketeerimise ja eesti keele õppe korraldamise koordinaator.
Viinud läbi mitmeid projekte koos Tallinna Linnavalitsuse ning Lasnamäe Linnaosa Valitsusega.

Õpetanud eesti keelt, kultuuri,  ajalugu ning EV seadusi peale riiklike keelekeskuste,erinevates asutustes ja ettevõtetes erinevatele sotsiaalsetele ning kultuurilistele gruppidele ( politseitöötajad, päästeametnikud, õpetajad, töölised,meremehed,lasteaedade juhatajad ja õpetajad,õpilased jne).
Ta on töötanud Integratsiooni Ühiskondlikus Algatuskeskuse eesti keele õppe projektis ( 1500 õppijat) õppealajuhatajana.

Samuti on Inge Krjukov  7 aastat koostanud ja läbi viinud eesti keele tunde Raadio- 4-s.

Osaleme ka praegu mitmetes keele ning EV põhiseaduse ning kodakondsuse seaduse õppe projektides projektides.
Meie firmas on õppinud ca 5000 EV kodakondsuse taotlejat, kes on kõik ka eksami sooritanud.
Samuti oleme edukad positiivsete eksamitulemuste poolest.

Julgen soovitada meie firmat eelkõige sellepärast, et oleme professionaalsed,pikaajaliste kogemustega,   järjekindlad ning abivalmid õpetajad, kes end pidevalt erialaselt täiendavad.

Me oleme oma õppijatele õpetajateks, nõuandjateks ning partneriteks.


Edu garanteerime juhul, kui õppija valib meie poolt soovitatud grupi ning õpib talle soovitatud aja, mis
on ühel keeletasemel tavaliselt mitte vähem kui 100 - 120 tundi.